| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(45) pentru cuvîntul-cheie "export"
Diplomația țărilor lipsite de materii prime
Gribincea Alexandru, Enicov Igor, Bradu Mihai
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The currency wars and their risks for the global economy
Ploteanu Mircea, Stratulat Oleg
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investiţiilor străine directe şi contextual competitiv al economiei României
Sălăvăstru Valerian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru, Galben Ilian, Roşca Leonid
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în comerţul exterior
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Evaluarea calităţii pieilor naturale realizate de Î.I. „Botnari accesorii”
Cecan Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul investiţiilor străine asupra comerţului extern
Antoci Natalia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul de vin din Principatul Moldoveii în Imperiul Rus (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Cereş Irina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global trends of market development of milk and dairy products
Suprun Oleg, Velichko Elizaveta
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria, situaţia actuală şi perspectivele ramurii viti – vinicole în Republica Moldova
Taran Nicolae
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea exportului de mărfuri în comision
Cechina Ecaterina, Cuşmăunsă Rodica
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul agroalimentar al Republicii Moldova – resurse implicate şi potenţial manifestat
Coşer Cornel
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An assessment on bilateral economic relations Turkey & Azerbaijan
Kara Bestenigar, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of shadow economy in Moldova using the input-output model in 2014
Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alexander
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investments and entrepreneurial factor in providing sustainable jobs
Prisac Igor
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic relations between the Republic of Moldova and Turkey
Kara Bestenigar, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic dynamics of the republic of moldova in the context of european integration
Prisac Igor
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia de consum şi alternativele ei
Rusu Gheorghe, Bumbu Mihai
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45