IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "Humus"

Sistema de fertilizare a culturilor de câmp sub roada scontată în baza bilanțului echilibrat a masei organice și elementelor nutritive

Indoitu Dumitru, Indoitu Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria cernoziomului moldovenesc

, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxonomic al solului
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика соединений углерода в агроценозе сахарной свеклы при запашке соломы зерновых культур с целлюлозолитическим микромицетом Humicola fuscoatra

Cerepuhina I.1, Bezler N.2
1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова»,
2 Воронежский государственный университет
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Degradarea structurii solului ca rezultat al dehumificării

Universitatea de Stat din Moldova
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa paielor aplicate ca îngrăşământ asupra humusului din cernoziomul obişnuit

Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea  indicilor  agrochimici  și  agrofizici   ai  cernoziomului  levigat  sub  influența  diferitor tipuri  de gunoi  de grajd

, Bulat Ludmila
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia stării agrochimice a solurilor şi a recoltei culturilor agricole după cultivarea sorgului zaharat

Lungu Vasile
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологическое состояние серых оподзоленных почв при применении удобрений органического происхождения в агроценозах Западной Лесостепи Украины

Lopuşneak V.1, Avgustinovici M.2
1 Львовский национальный аграрный университет,
2 Луцкий биотехнический институт Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Increasing soil fertility and reducing drought effects by applying conservative agriculture

Gumovschi Andrei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amino acid nitrogen of carbonated chernozem in Moldova and its reserves

Frunze Nina, Lala Mihail, Bolocan Nistor, Darie Valerian
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение проблем опустынивания в АТО Гагауз Ери на примере хозяйства «Кафадар»

Fedotov Ludmila, Autor Nou
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Humusul şi taxonomia solului
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit

Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Chiriliuc Vladimir,
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Баланс гумуса в почве при короткоротационных севооборотах в условиях Западной лесостепи Украины

Kirilesko Alexei, Korniiciuk A.
Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The agrochemical characterization of soils from Crăciunelu De Jos wine centre, in Târnave vineyard

1, Mărghitaș Marilena1, 1, Călugăr Anamaria1, 2, Iliescu Marina3
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
2 Research Station for Viticulture and Enology, Blaj,
3 Research Station for Viticulture and Enology, Târgu Bujor, Galati
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa componenţei materialului de acoperire asupra vegetaţiei miceliului şi productivităţii ciupercilor de şampinion

Andrieş Vladimir
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Агроэкологическая оценка содержания элементного состава почв в пахотных эрозионно-опасных землях

Cuhariuc Ecaterina1, Cojocaru Olesea1, Melinov S.2, 2
1 Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»,
2 Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36