IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "motivare"

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

Corceac Viorica
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-65. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea – element prioritar pentru menținerea personalului în cadrul organizațiilor din Republica Moldova

Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea sistemului educațional în contextul necesității implementării instruirii prin cercetare

Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte

Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode interactive ca un element motivant în predarea-învăţarea unei limbi străine

Guţul-Gordienco Irina, Panainte Lidia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi
Listopadova Liudmila1, Baciu Anatolie12, Şeptiţchi Vladimir21
1 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” ,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea utilizării resurselor intelectuale în Israel

Gribincea Alexandru, Rabia Hani Abu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revizuirea programelor sociale de stat pentru motivarea muncii
Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul motivaţiei asupra creativităţii potenţialului intelectual
Certan Simion1, Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexical morphology – a method of technical term scientific investigation

Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea pozitivă. De ce nu și alegerea bibliotecarilor?

Vlasova Alla
Colegiul Tehnologic din Chişinău
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa metodei de motivare a copiilor privind igiena orală
Spinei Aurelia, Spinei Iurie, Buşmachiu Andrei, Vladco Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(16) / 2010 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование метода визуализации как санитарно-просветительный инструмент
Grinkevici Alexandr
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(16) / 2010 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenţelor de comunicare la studen-ţii alolingvi

Bîrsanu Aurelia, Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using Film Clips to Develop Communicative Competence

Condrat Viorica
Alecu Russo Bălţi State University
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speciicul conflictului intrapersonal la potenţialii adoptatori.
Russu Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27