IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(56) pentru cuvîntul-cheie "răspundere"

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele Maghreb în materie de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale: cazul Tunisiei

Abdelaziz Mukhtar
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polițistul ca actor al justiției moldave

Sîtari Elena1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea şi responsabilitatea in activitatea educaţională a profesorului

Baltag Dumitru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a contravenției de violență în familie

Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru malpraxisul medical

Cerchez Mihnea
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind raporturile juridice de conformare şi raporturile juridice de constrîngere în contextul responsabilităţii şi răspunderii juridice în doctrina juridică

Baltag Dumitru
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind responsabilitatea juridică a statului în Constituțiile unor țări europene

Moraru Elena
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumentarea prezenţei cursului „Drept internaţional umanitar” in planul de studii la specialitatea Drept in contextul obligaţiilor asumate de Republica Moldova

Gamurari Vitalie
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criminalitatea contemporana si rolul organelor de drept în prevenirea si combaterea acesteia

Antoci Albert
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guvernarea biodiversitatii. provocări pentru rezervația biosferei delta Dunării

Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
Cociorva Valentina
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru organizarea migrației ilegale: analiza materialelor științifice publicate în alte state

Cojocari Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea şi semnificaţia răspunderii ca fundament juridic al statului de drept

Donos Victor
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea materială a angajatorului pentru salariatul polițist

Eșanu Oxana
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia

Costachi Gheorghe, Micu Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea politică a demnitarilor aleși

Donos Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală în domeniul protecţiei mediului

Cerchez Mihnea
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza unor fapte penale din sfera comercializării produselor defectuoase generatoare de prejudicii

Boşcaneanu Marcel, Bărgan Constantin
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea șefului de stat în spațiul European
Tataru Gheorghi
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea şi responsabilitatea ca fenomen social
Micu Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 56