IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(107) pentru cuvîntul-cheie "procuror"
Independența procurorului
Covali Daniela, Pântea Andrei
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explicații privind competența procurorului la efectuarea urmăririi penale
Costisanu Vitalie12, Pavlencu Mariana1
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarațiile publice pot sau nu afecta prezumţia nevinovăţiei?
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei altor state cu privire la participarea procurorului în apelul penal
Osoianu Tudor1, Calendari Dumitru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-251. Vizualizări-1748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul de către procuror al legalităţii urmăririi penale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale – standardele CEDO și reglementările naționale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul procurorului în procesul contravenţional
Trofimov Igor, Robu Gheorghe
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răspunderii contravenţionale a unor categorii de persoane
Vozian Roman
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul procurorului și a conducătorului organului de urmărire penală la formarea convingerii intime a ofițerului de urmărire penală
Vizdoagă Tatiana, Petruşca Sergiu
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele judecării în procedura examinării plângerilor în ordinea prevederilor art. 313 CPP
Postică Aureliu
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admisibilitatea rezultatelor activității speciale de investigație din perspectiva subiecților împuterniciți legal cu desfășurarea acesteia
Obadă Dumitru
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea procurorului la etapa dezbaterilor judiciare în instan a de apel în cauze penale - cazul Republicii Moldova
Calendari Dumitru, Jitariuc Vitalie
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2024 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunile procurorului după pronunţarea deciziei instanţei de apel
Calendari Dumitru
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel
Calendari Dumitru12
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renunțul procurorului la învinuire în instanța de apel
Calendari Dumitru
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 107