IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(71) pentru cuvîntul-cheie "organ de urmărire penală"
Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală
Sorbala Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inexactitatea procesual-legislativă ca circumstanță de limitare a potențialului tactico-criminalistic de cercetare la fața locului
Rusnac Constantin, Osoianu Tudor
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele judecării în procedura examinării plângerilor în ordinea prevederilor art. 313 CPP
Postică Aureliu
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica efectuării actului de audiere în cauzele penale cu infractori minori
Popa Alina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admisibilitatea rezultatelor activității speciale de investigație din perspectiva subiecților împuterniciți legal cu desfășurarea acesteia
Obadă Dumitru
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități metodologice ale investigării infracțiunilor comise de minori
Rusu Vitalie
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre protecția drepturilor omului și contracararea criminalității sau despre echilibrul dintre riscul de a condamna o persoană nevinovată și riscul de a o achita pe cea vinovată (comentariu teoretic al art.1 C.pr.pen. al Republicii Moldova)
Osoianu Tudor
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesizarea – instrument de relevare a infracţiunilor
Covalciuc Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactical particulars regarding the conduct of criminal prosecution at the initial and subsequent stage of the investigation of corruption crimes
Jitariuc Vitalie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele constrângerii la efectuarea examinării corporale în procesul penal
Rusu Vitalie1, Ciobanu Florin Cătălin2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și tipurile verificării declarațiilor la locul infracțiunii
Jitariuc Vitalie1, Popescu Silviu-Ionuț2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigențe de ordin juridic, etic și psihologic privind dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare în cauzele cu minori
Popa Alina
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție în contextul ultimelor modificări ale Codului de procedură penală
Costisanu Vitalie12
Legea şi Viaţa
Nr. 4(376) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport – cadrul normativ naţional şi garanţiile de calitate a legii procesual-penale
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71