| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(44) pentru cuvîntul-cheie "eficienţă"
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcționarilor publici
Lachi Claudia, Gheorghiţa Tamara
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale organizării în sectorul public
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza activelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea acestor active
Hristiuc Liubovi, Ivanov Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa filierelor produselor obţinute de la ovine în Republica Moldova
Grigoraş Maria
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind strategia de gestionare a competitivității întreprinderii
Coban Marina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi riscul – criterii esenţiale în selectarea surselor de finanţare a investiţiilor
Şestacovscaia Angela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței economice a întreprinderilor de procesare a legumelor și fructelor din Republica Moldova
Zaharco Silvia
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora
Diaconu Tatiana
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind măsurarea performanţelor managementului financiar public
Hîncu Vasile
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la unele posibilităţi de modelare a eficienţei proiectelor parteneriatelor public-private
Buşmachiu Eugenia, Potlog Ion
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria hotelieră din municipiul Chişinău – realităţile perioadei postcriză
Barcari Igor, Gurgui Amalia
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul turismului rural al Republicii Moldova
Certan Simion, Certan Ion
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza poverii fiscale ramurale în Republica Moldova
Afteni Laura
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activității curții de conturi a Republicii Moldova asupra eficientizării managementului finanțelor publice
Caprian Iulia, Cojocaru Maria, Rotaru Lilia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina
Apopii Victor, Sîtnic Natalia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza metodologică pentru calcularea dimensiunilor optime ale organizațiilor agricole
Şamin Alexei, Şamin Anatolii
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente problematice cu impact asupra administraţiei publice locale din România
Petcu Adriana
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa, domeniul de aplicare şi metodele de bază de evaluare a viabilităţii întreprinderii
Ligonenco Larisa
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44