IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 67 Vizitatori unici: 45

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(72) pentru cuvîntul-cheie "eficienţă"

Cine va lucra în agricultura Republicii Moldova?

Certan Simion, Certan Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitive potential of the enterprises

Isachi Silvia-Elena
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența administrației fiscale

Cărăuş Mădălina, Ungureanu Mihai Aristotel, Călugăreanu Mirela
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele umane în agricultura Republicii Moldova

Certan Simion, Certan Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice

Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României

Muşatescu Virgil, Pavel Gabriel
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica țărilor Uniunii Europene privind procesul de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici

Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale

Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova

Vaculovschi Elena
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcționarilor publici
Lachi Claudia, Gheorghiţa Tamara
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale organizării în sectorul public
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional

Garştea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura organizațională între eficiență și eficacitate în managementul unităților sanitare din România

Păduraru Oana
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza activelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea acestor active
Hristiuc Liubovi, Ivanov Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 72