IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "depresie"

Tabloul clinic comparativ al stărilor demențiale

Boronin Larisa, Cotelea Valeria
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul pandemiei COVID-19 asupra factorilor de risc suicidar

Isac Oxana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduite terapeutice in depresii la varstnici
Carp Lucia, Siniţa Eugenia, Catrinici Carolina
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivelul stării depresive a tinerilor contemporani

Mihăilescu Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensul în viață la vârsta a treia

Voicu Florin Marius
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul eficienței antidepresivelor în practica medical

Scutari Corina, Gonciar Veaceslav, Bodrug Elena
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul proprietăților fizico-chimice al dioxoindolindionei

Ştefăneţ Tatiana1, Macaev Fliur2, Treapiţina Tatiana1, Valica Vladimir1
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comorbidități la pacienții cu boala Parkinson.

Caldarov Anastasia1, Gavriliuc Olga2, Rotaru Lilia2, Andrușca Alexandru1, Fala Paula1, Gavriliuc Mihail1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menopauza chirurgicală: aspecte psihologice în perioada perioperatorie.

Vataman Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul cosmetic evolutiv al feței la copiii cu despicături craniofaciale.

Railean Silvia, Lupan Roman, Poştaru Cristina, Granciuc Gheorghe, Ţîbîrnă Gheorghe
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pancreatită cronică forma algică cu sindrom neuroastenic și afecțiuni asociate gastroduodenale.

Ucraințeva Violeta1, Ţîbîrnă Ion1, Eșanu Loretta2, Postoronca Svetlana2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Taran Natalia, Chirvas Elena, Ghelmici Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metabolismului serotoninei în bolile cronice hepatice.
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Chirvas Elena, Ţurcan Svetlana, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Gribinciuc Anatol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei în hepatitele cronice virale.
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Berezovscaia Elena, Chirvas Elena, Harea Gheorghe, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Gribiniuc Anatol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operaţia cezariană: Aspecte medicale şi psihoemoţionale
Corolcova Natalia, Cucu Tatiana, Cucu Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).

Berezovscaia Elena12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihosomatica artritei reumatoide (AR)

Saenciuc Carmen Lidia, Rusnac Svetlana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depresia în contextul fenomenelor sociale actuale

Mohammadifard Gholamali, Dumbrava Daniela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-77. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitatile sferei emotional-volitive la preadolescentii cu comportament deviant

Diţa Maria, Vîrlan Maria
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea acțiunii antidepresive a hiperforinei de dietilamoniu

Scutari Corina, Gonciar Veaceslav, Peredelcu Rodica, Bodrug Elena, Cazacu Vasilii
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47