IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(104) pentru cuvîntul-cheie "eficienţă"

Cine va lucra în agricultura Republicii Moldova?

Certan Simion1, Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitive potential of the enterprises

Isachi Silvia-Elena
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența administrației fiscale

Cărăuş Mădălina, Ungureanu Mihai Aristotel, Călugăreanu Mirela
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele umane în agricultura Republicii Moldova

Certan Simion, Certan Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice

Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României

Muşatescu Virgil1, Pavel Gabriel2
1 Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei,
2 Universitatea Politehnică din Bucureşti
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ al activității autorităților administrative – factor de îmbunătățire și dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova

Carpovici Grigore
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii pentru dezvoltarea eficacității și eficienței administrației publice în Republica Moldova

Graur Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea turismului sub impactul globalizării

Nabolsi Airin1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica țărilor Uniunii Europene privind procesul de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici

Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale

Popovici Angela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcționarilor publici
Lachi Claudia, Gheorghiţa Tamara
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale organizării în sectorul public
Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 104