IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "dizolvare"
Dizolvarea parlamentului – atribuție a președintelui Republicii Moldova
Sîrbu Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichidarea voluntară a persoanelor juridice
Bostan Ina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice
Mihalache Iurie12
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la lichidarea persoanelor juridice
Mihalache Iurie12
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-34. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul juridic general al instituției lichidării persoanei juridice
Verebceanu Sergiu
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea constituţională a parlamentului
Micu Victor
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichidarea persoanei juridice: aspecte juridice, fiscale și contabile
Lupașcu Margareta
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-7 (Vol.2).
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7