IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(361) pentru cuvîntul-cheie "management"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propunerea modelului de management anticriză pentru întreprinderile de transport auto din Republica Moldova

Pascaru Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul sportului asupra dezvoltării economice a societății moderne

Țuțu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-87. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe contemporane în administrarea performanțelor bancare

Cadocinicov Eugen
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de imbunătățire a procesului organizațional al Spitalului Clinic Republican de Copii „Emilian Coțaga”

Tomuz Vasile
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legile leadership-ului ce stau la baza ştiinţei conducerii

Tofan Tatiana, Mihalache Eugenia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova

Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of small and medium-sized enterprises management for economic recovery in Moldova

Buga Oleg
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile de baza a managementului apelor subterane in spatiile rurale (studiu de caz – Republica Moldova

Moraru Constantin
Institutul de Geologie şi Seismologie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de management public în retrospectivă

Fetescu Cezara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova

Butnaru Veronica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management performant în întreprinderile cooperatiste din industria ușoara

Rus Ioan
Universitatea din Petroşani
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul anticriză în întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova

Barbăroş Ecaterina1, Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele actuale în dezvoltarea managementului contemporan

Oberşt Ala, Creţu Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-96. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление учебной деятельностью учащихся в ходе педагогического процесса

Şofron Larisa
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 361