Instrument Bibliometric National 
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS project

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(106) pentru cuvîntul-cheie "management"
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea finanţelor publice in Republica Moldova
Morozniuc Ion
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziune strategică asupra metamorfozei teoriei comportamentului organizaţional în condiţiile Noii Economii Globale
Chirinciuc Iurie
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernanţa corporativă
Telembeci Doru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul european şi din România al asigurării sănătăţii şi sustenabilităţii sanitare
Roşca Petru, Marinescu Ioana-Andreea, Ceauşu Daian-Mihai
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte de bază privind gestiunea corporativă
Gâf-Deac Maria
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia şi experienţa gestionării corporative în unele ţări dezvoltate
Roşca Petru, Gâf-Deac Maria
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры
Cerga Tatiana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind metodologia delegării, stabilirea și comunicarea sarcinilor delegate
Şendrea Mariana, Buciuşcan Silvia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi importanţa publicităţii în agenţiile de turism şi pelerinaje
Apetri Niculina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale managementului pacienţilor cu tinnitus
Parii Sergiu
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика эффективности деятельности потребительской кооперации Украины
Криворучко О.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема лидерства в исследованиях второй половины ХІХ в.
Nestulea A.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование системы управленческих решений птицеводческих предприятий на основе методологии контроллинга
Ioncu Oleg, Ermacicov A.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte manageriale în contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale
Bordeianu Olga
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabloul de bord – Instrument de bază utilizat în sistemele integrate de management din domeniul energiei
Plumb Ion, Popa Ion, Zamfir Andreea, Dobrin Cosmin, Colesca Sofia, Sabie Oana, Corboş Răzvan, Popescu Ruxandra-Irina, Deac Vasile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezent şi perspective în managementul organizaţiilor româneşti
Verboncu Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of tutorial programs for integrating pupils with learning difficulties in public school
Atamni Kamli
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 106