IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(137) pentru cuvîntul-cheie "Calitatea vieţii"

Calitatea vieții și formarea valorilor semnificative contemporane ale vieții

Zelenschi Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul ortopedic prin aplicarea tehnologiilor avansate: aspecte socio-bioetice

Nicu Anastasia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bunăstarea populaţiei:  evaluarea stării sociale actuale și direcţiile de creștere 

Tomceac Ana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-85. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de influenţă a calităţii vieţii

Dementii Cristi
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-197. Vizualizări-1602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieţii pacienţilor cu cancer
Grejdianu Tudor, Grejdian-Voloceai Victoria
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul investiţiilor străine asupra comerţului extern
Antoci Natalia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea vieţii la pacienţii cu disfuncţie cognitivă postoperatorie la 6 luni după intervenţii pe abdomen: studiu prospectiv, de cohortă

Severin Gheorghe
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa clinico-funcţională a tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne în viziunea rezultatelor clinice imediate şi tardive

Ferdohleb Alexandru
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea vieţii la pacienţii cu vene varicoase recurente

Maloghin Vasile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 36-a. 2014. Piatra Neamț, România. ISBN 978-606-13-2094-3.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbrăcămintea funcțională pentru copii cu nevoi speciale ca mijloc de asigurare a calității vieții

Vangheli Diana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calitatii vietii copiilor din serviciul îngrijire paliativa

Moldovan Vadim
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea compliantei fata de tratament prin hemodializa la pacientii cu insuficienta renala cronica terminala

Stirbu Diana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități

Cojocaru Natalia
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicațiile sociale și economice ale pandemiei COVID-19 asupra persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale din Județul Constanța

Chirugu Gianina1, Răduț Florin1, Andrioni Felicia2, Popp Lavinia Elisabeta3
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul calității vieții la interconexiunea cu sănătatea publică

Gorobievschi Svetlana
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte medico-psihologice și principiile de reabilitare ale pacienților oncologici.

Catrinici Larisa, Coşciug Natalia, Prodan Liliana, Gutium Rodica, Crupenencov Eugenia, Nițelea Steluța
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea calității vieții la pacientele cu cancer de glandă mamara supuse tratamentului complex.

Urechi Virgiliu12
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simptome non-motorii ale pacienților cu boala parkinson. Sinteză

Rotaru Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii vieții la diferite fenotipuri de BPOC
Corlăteanu Alexandru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciere asupra calităţii vieţii pacientului cu ciroză hepatică tratat chirurgical

Darii Eugeniu, Hotineanu Vladimir, Cazacov Vladimir, Cimbriciuc Marin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 137