IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "кризис"
Мониторинг ряда индикаторов экономической безопасности
Bîcova Elena, Cinic Maria, Moraru Larisa
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системный кризис как дисбаланс общества
Sorocean Olga
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути разрешения кризиса идентичности инженера-технолога в производственной среде
Condratenco Olga, Irovan Marcela
Технический Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальность идей Кейнса и его последователей в условиях пандемии COVID-19
Lucic Pavel, Belei Svetlana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность антикризисного управления в условиях чрезвычайного положения
Pristaiko Valerii
Legea şi Viaţa
Nr. 8/2(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шведский опыт выхода из кризиса с минимальными потерями в социальной сфере как альтернатива «долговому тормозу»
Mudroliubova Natalia
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Legea şi Viaţa
Nr. 9/3(285) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жизнь в условиях множественных кризисов 2021-2022 годов
Sviridenco Lidia
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele geopolitice ale comunicării mediatice
Lescu Mihail
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului educațional în gestionarea crizei prelungite a invațamantului universitar și creșterea calității lui
Avornic Gheorghe, Gavriluţa Vadim, Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political stability and national security of the Republic of Moldova in the conditions of the regional proximity conflict
Oleinic Ludmila
American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind scenariile geopolitice postcriză Covid -19
Cebotari Svetlana
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia cercetării impactului crizei ruso-ucrainene asupra securității regionale
Plop Sergiu1, Cebotari Svetlana12
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образование и политика: опыт аналитики современных теоретических дискуссий
Gutorov Vladimir
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние ипповенции на психоэмоциональный статус и устойчивость женщин в период кризиса
Anţibor Ludmila, Nosova Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кризис молодой Европы: политика против рынка
Paparizos Antonios
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Риск возникновения насилия над детьми во временно дезинтегрированных семьях
Chisacov Roman12, Adăscăliţă Viorica1
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления
Tolstaia Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системный подход в исследовании демографичесских процесов
Tvigun Ina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 8. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25