IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(93) pentru cuvîntul-cheie "consumator"
Aspecte actuale ale soluţionării clauzelor abuzive din contractele bancare de creditare
Tirlea Mariana-Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța calității pentru sectorul energetic al Republicii Moldova
Platon Nicolae, Vieru Tatiana
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul statutului consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova
Donos Evlampie, Stici Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta decorarii vitrinelor
Spatari Dumitrita
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 28 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea Lean Six Sigma
Morozan Pavel, Sorochin Serafima, Sava Lilia, Cristea Ecaterina
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca şi lumea virtuală
Kulikovski Lidia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale activităților de marketing pentru dezvoltarea aviculturii ecologice
Gangan Svetlana1, Burbulea Rodica1, Gangan Iulian2
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-18. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the consumer’s behavior in the buying decision process
Guzun Stela
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova
Guzun Stela, Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea comportamentului consumatorului de mașini electrice
Buzdugan Adriana
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al practicilor comerciale incorecte în legislaţia Republicii Moldova
Plotnic Olesea1, Dulgheru Dorin23
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informarea consumatorilor cu privire la regulamentul şi modul de gestionare a registruluide reclamaţii
Cernavca Olesea
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea comportamentului consumatorului sub aspectul evoluţiei conceptului
Remeșovschi Natalia
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-486. Vizualizări-2258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în secolul XXI
Ţurcan Viorica1, Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-44. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea dimensiunii şi norma sanitar-veterinară a cărnii de pasăre în Republica Moldova
Pistol Zinaida
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implication of clients and communication of consumer's values, publicity and PR within organization
Guzun Stela
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractarea serviciilor de utilităţi publice – între concepte și realităţi
Donos Evlampie
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 93