IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "incluziune socială"

Incluziunea socială a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale în contextul valorificării parteneriatului grădiniță-familie

Mîsliţchi Valentina, Saviuc Elena
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul fenomenului NEET asupra tinerelor femei migrante din Republica Moldova: aspect privind incluziunea socială

Deleu Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoanele cu dizabilităţi deţinute în penitenciare

Pavlencu Mariana1, Costisanu Vitalie12
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în activitatea economică

Cotelnic Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati mintale din mun. Orhei

Haraz Svetlana, Digori Cristina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea unui concept nou de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, prin aplicarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în boli cardiovasculare
Israfilov Marina1, Vataman Eleonora2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul serviciilor psihosociale asupra bunăstării sociale a persoanelor în etate

Gribincea Tatiana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicațiile fenomenului migrației asupra coeziunii sociale

Filipov Ina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social inclusion of children with autistic spectrum disorder

Haraz Svetlana, Soloduh (Popa) Elena
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social cohesion in the Republic of Moldova: realities and perspectives

Mocanu Victor, Malcoci Ludmila, Mocanu Angela
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova

Munteanu Parascovia
State University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul prevenirii excluziunii sociale a persoanelor în etate

Haraz Svetlana, Zubenschi Mariana, Negară Svetlana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților

Ceban Cristina, Fuior Artur
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea practicilor incluzive în vederea optimizării incluziunii sociale a copiilor cu CES

Mîsliţchi Valentina, Saviuc Elena
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul educației nonformale în incluziunea socială a copiilor deficienți de auz

Sava (Sandu) Gabriela, Solontai (Botezatu) Iuliana-Gabriela, Pătrășcoiu Loredana-Adriana
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de informare şi consiliere pentru părinții care educă copii cu dizabilități

Stempovschi Elena
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul cultural cu reprezentanții societății de adopție – catalizator al dezvoltării literaturii migrației în Republica Moldova

Stajila Emilia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura informaţională în contextul promovării învăţării permanente şi a incluziunii sociale
Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 25 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale ale auto-reprezentării persoanelor cu dizabilități

Cojocaru Natalia
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de incluziune socială a persoanelor cu dizabilitaţi din Republica Moldova
Munteanu Parascovia, Malcoci Ludmila
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36