IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "frame"

Вербализация когнитивных структур (сценариев) как вид предтекстовой работы на занятиях по РКИ

Kolokolova A.
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Legal Language as a Semiotic System

Baghici Nicoleta
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование

Sirota Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le modele fractal applique a la traduction specialisee
Zbanţ Ludmila, Gheorghiţă Elena
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizări metonimice ale realității (pe baza „Atlasului limbilor Europei”)

Popovschi Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experince in creating nanosatellites of the "cubesat" "PolyITAN" standard in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute: mission, development and exploitation results

Rassamakin Boris1, Ducheiko Michael1, Bayskov Nikolay1, Rogachov Valery1, Ostapchuk Sergey1, Lauch Anatoly2, Lanevsky Evgeniy3, Hominich Victor1, Demchyshyn Anatoly1
1 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
2 CB “Centr”,Smila,
3 Diona LLC, Kiyv
Electronics, Communications and Computing
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совместный метод кинематического и силового анализа сложных механических систем

Valuţa Iacob1, Mor E.2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Тель-Авивский Университет
Inginerie agrară şi transport auto.
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование фреймовой методики моделирования при изучении семантико-словообразовательных гнезд соматизмов (на примере гнезда с вершиной «нога»)

Sirota Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лингвокультурологические и лингвокогнитивные основы числовой организации текстов русских народных сказок

Scomarovscaia Anastasia
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Славянские чтения
Nr. 9(15) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9