IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "Întreprindere"

Perfecționarea metodelor planificării strategice în dezvoltarea întreprinderilor din industria alimentară din Republica Moldova

Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitive potential of the enterprises

Isachi Silvia-Elena
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditul public intern in cadrul guvernării corporative

Bulat Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preţului la ouă în întreprindere

Beţivu Ala, Beda Oxana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coraportul dintre fluxuri de mijloace bănești – impact asupra rezultatului financiar

Popușoi Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul în viaţa economică – esenţă şi necesitatea promovării
Deliu Angela1, Prodan Olga2, Frăsîneanu Pantelemon2, Brodesco Lilian1
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea personalului intreprinderii in dificultate
Burlacu Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra managementului întreprinderii

Gangan Silvia1, Mironiuc Aurica2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Naţională Ivan Franco din Lvov
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza şi evaluarea capacităţii economice şi financiare a întreprinderii

Nastase Gabriel
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportul rutier de pasageri ca obiect al activităţii de întreprinzător
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The main peculiarities of attracting capital by SMES in Republic of Moldova

Tabuica Cristina, Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței economice a întreprinderilor de procesare a legumelor și fructelor din Republica Moldova
Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza unor proprietăţi probabiliste ale funcţiei-scop în două modele de producţie
Baractari Anatolie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(68) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performance management – a basic instrument for sustainable development of pomiculture

Dobrovolschi Ludmila
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification of hierarchy of agglomerations  at regional level and in industrial sector  in the Republic of Moldova

Novac Alexandra
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza şi evaluarea riscului necompetitivităţii în întreprinderile agricole
Nirean Elena, Sârbu Olga
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul schimbării şi schimbarea organizaţională – premisă de sporire a performanţei întreprinderii
Deliu Angela1, Bîrca Iulita2, Frăsîneanu Pantelemon3
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica incriminării penale a faptelor de preluare forţată a întreprinderii
Schibin Vladislav
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40