IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "flexibilitate"

Caracteristici ale muncii part-time la nivelul țărilor Uniunii Europene

Niță Dorina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale

Furdui Emilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea creativității copiilor de vârstă preșcolară în cadrul activităților cu conținut geometric

Pavlenco Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale dezvoltării durabile a ecosistemului urban Chişinău
Bulimaga Constantin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul într-o continuă cucerire spirituală a elevilor – nativi digitali

Axentii Ioana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesibilitatea, flexibilitatea şi stabilitatea părţilor în contractele de locaţiune a bunurilor imobiliare în unele state europene

Secrieru Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea la vârsta școlară mică
Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-124. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii privind formarea şi dezvoltarea culturii geografice – parte componentă a culturii generale umane

Volontir Nina12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte generale privind flexibilitatea raporturilor juridice de muncă
Lungu Adrian
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de muncă în Republica Moldova şi în România
Lungu Adrian
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(169) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinant Aspects of the Creative Process within Educational System
Yildiz Ahmet12
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The teacher's communication ability in the classroom context

Kakoon Katy, Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological approach to forming teachers’ efficient communication with students at risk of school dropout

Kakoon Katy
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea ca sarcină în gestionarea întreprinderii portuare
Florescu Viorel
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şcoala Bauhaus. Constituire şi dezvoltare

Starţev Ala
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul şi stabilitatea sistemelor de management în cadrul întreprinderilor portuare
Florescu Viorel
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice a proiectării fluxului de mărfuri în procesul de activitate a portului maritim
Florescu Viorel
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile regimului contractual al locaţiunii în legislaţia diferitor state, a opt state europene cu diferite nivele de dezvoltare

Secrieru Alexandru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resource management and administration systems – competitive and sustainable tools

Surdu Lidia
Competitiveness and sustainable development
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strаtеgii dе аbоrdаrе а соnfliсtului interpersonal şi nivеlul dе есhilibru în fаmilie

Russu Inga
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20