IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "filiaţie"
Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Verebceanu Galaction
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova
Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul de prescripție în acțiunea de contestare a paternității
Cebotari Valentina
Integrare prin cercetare și inovare.
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea filiaţiei fireşti a copilului în dreptul internaţional privat – probleme şi soluţii
Rotaru-Maslo Liliana
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere
Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rescrierea eminescianismului de către scriitorii români interbelici
Rotari (Balmus) Dorina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7