IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "sistem bancar"
Sectorul bancar al Republicii Moldova, prin prisma eficienţei acestuia
Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul financiar – garanția sistemului financiar-bancar național
Raiețchi Eugeniu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar
Sîrbu Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de evaluare a stabilităţii financiare a sectorului bancar
Timuş Angela, Bordian Ala
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-40. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor competitive ale băncilor comerciale moldoveneşti pe baza paradigmei S-C-P şi a ipotezei eficienţei
Hârbu Eduard, Croitoru Aliona
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul între colaborare şi autoritate ca impact asupra dezvoltării continue a sistemului bancar autohton
Ciobu Stela, Klippert Elizaveta, Zacon Andrei
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţile şi perspectivele dezvoltării durabile a sistemului financiar-bancar din Republica Moldova
Mărgineanu Aureliu
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniunea bancară – element esenţial în asigurarea stabilităţii pieţelor şi sistemelor bancare
Apetri Anisoara-Niculina
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind aprecierea performanţei sistemului bancar românesc
Balteş Nicolae, Rodean (Cozma) Maria Daciana
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-74. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele de majorare a rezultatelor financiare ale sectorului bancar din Republica MoldovA
Duca Alina, Postolache (Dogotari) Victoria
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The opportunities of Moldovan banking system to apply the European Union experience
Frunză Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile guvernanţei corporative asupra gestiunii băncilor din Republica Moldova
Ciobu Stela, Cara Ion
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul guvernanţei corporative în procesul inovaţional
Panfil Cristina1, Luchian Ivan2
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele de business bancar
Ababii Victor, Secrieru Angela
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea securităţii financiare a sistemului bancar prin intermediul implementării acordului Basel II
Clichici Dorina
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei1, Croitoru Aliona2
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul investiţiilor străine directe asupra băncilor comerciale autohtone
Ţîgulea Lorina
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sistemului bancar autohton
Cobzari Ludmila, Cibotaru Igor
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-78. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crizele creditare: reflecții,analize,sugestii
Sturzu Ion1, Gribincea Alexandru2, Maximilian Silvestru2
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-1035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar
Cobzari Ludmila, Verdeş Diana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37