IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "compus coordinativ"

Noul compus al cationului complex [Co(NH3)6]3+ cu acidul 3-piridinsulfonic

Nirca Ecaterina12
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compuşi hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazonelor alchilate

Palamarciuc Oleg12
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacţii de asamblare dublă pentru prepararea materialelor magnetice

Secu Mihail1, Palamarciuc Oleg12
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea materialelor moleculare magnetice în sisteme bidimensionale

Ababei Rodica12
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul formării compusului coordinativ al nichelului(II) cu 4-etiltiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice în soluții apoase

Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei

Stratulat Elena1, Şova Sergiu1, Prisacari Viorel2, Dizdari Anna2, Corja Ion1, Pui Aurel3, Palamarciuc Oleg1
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 February, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi structura compuşilor coordinativi ai cuprului(ii) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice
Sîrbu Angela1, Secu Mihail1, Bouroş Pavlina2, Palamarciuc Oleg1
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai fierului cu 4-feniltiosemicarbazona și 4-fenil-s-metiltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei
Palamarciuc Tatiana, Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), nichelului(II) şi cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice
Sîrbu Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura şi proprietăţile magnetice ale compuşilor coordinativi ai fierului cu derivaţ II reactivului Girard T
Palamarciuc Oleg, Palamarciuc Tatiana, Corja Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10