IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(123) pentru cuvîntul-cheie "performance"

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici ale culturii organizaţionale in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Zelenschi Angela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea şi consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale

Popovici Angela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferenţierea - avantaj competitiv al întreprinderilor comerciale

Panfil Ion, Cristafovici Profira
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii totale-factor de sporire a performanţelor

Cernavca Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политический перфоманс как инструмент коммуникации во время выборов

Smart Jason Jay1, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations regarding the footprint of internal public audit in romanian educational units

Ignat Gabriela1, Bivol Teodor2
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of communication theories on the development of the school institution

Bivol Teodor
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomicultura Republicii Moldova: situaţia actuală şi tendinţe de dezvoltare

Dobrovolschi Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea învăţământului superior şi organizaţiilor de cercetare cu profil agronomic prin prisma managementului resurselor umane

Cimpoieş Dragoş, Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic din Republica Moldova

Tomiţa Petru1, Racul Anatol1, Toma Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching aspects on the examination of students performances in some biological disciplines

Chiriac Eugenia
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer science performance - resources, paradigms, impact

Cerchez Emanuela
”Emil Racoviţă” National College, Iaşi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de învăţare pentru formarea / dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studenţilor
Vovnenciuc Olga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea sistemelor de măsurare a performanţei în activitatea financiară: aspecte conceptuale

Postolache (Dogotari) Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bugetarea pe bază de performanță: abordare comparativă

Cojocaru Maria, Țaranu Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale de evaluare a autorităţilor administraţiei publice locale în contextul integrării
Zamani Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutia performantei companiilor de apa din Republica Moldova

Timuş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 123