IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "censorship"

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа…», Или мечты и реальность А. С. Пушкина как земного ангела

Cuşnirenco Victor
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul baladesc al lui Ştefan Augustin Doinaş în economia „Cercului literar de la Sibiu”
Ursenco Igor
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ficţiunea artistică VS ficţiunea religioasă între libertate şi cenzură
Gîrlea Olesea
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lirica lui Emil Loteanu: mitul omului creator cu amprente stelare

Fonari Victoria
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziţie anticomunistă vs. Politica oficială a Regimului Ceauşescu, 1971-1989
Bălănescu Flori
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Controlul cărţii”. Etapele de lucru in cadrul direcţiei generale a presei şi tipăriturilor
Corobca Liliana
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev şi realizările lui în domeniul cronografiei moldoveneşti
Bileţchi Nicolae
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenzura și împiedicarea activității mijloacelor de informare în mass-media

Leșan Ana, Căpăţînă Valentina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma şi condiţia scriitorului în România „multilateral dezvoltată”. Cenzură şi rezistenţă culturală
LazaroviciMihalcu Raluca
Metaliteratură
Nr. 5-6(25) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aureliu Busuioc: histrionul în noul Babilon

Burlacu Alexandru
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul propagandei asupra statelor în proces de modernizare

Becciu Sorin
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cazul operei „Marea Prietenie” de Vano Muradeli și ecoul ei în învățământul superior din RSS Moldovenească

Şclearuc Sorin
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la sărbătoarea Nașterii Domnului la sărbătoarea „Anul Nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din RSSM

Rusu Mariana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anul 1971: romanul Ostinato și legea secretului de stat

Bălănescu Flori
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziția organelor sovietice de conducere cu referire la situația literaturii și învățământului în RSSM (anii ’40 - ’60) în viziunea istoriografiei recente

Caciula Ivan1, Cojocaru Gheorghe2
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эволюция права на доступ к информации. Международно-правовой аспект

Jekov Nicolai
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romania’s entry in the first world war: As seen in the Russian military press

Emilciuc Andrei
Institute of History
Transylvanian Review
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1221-1249 /ISSNe 1584-9422
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epurarea şi expurgarea cărţilor în România comunistă: cazul lui Ion Ionescu de la Brad

Chiaburu Elena
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивно-образні домінанти поетичного світу «тихих ліриків» українського шістдесятництва

Ttretiacenco Alla
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Славянские чтения
Nr. 9(15) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19