IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "authenticity"
Ethical challenges in sport management
Pîrvulescu Popa Daniela
Transilvania University of Brașov
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa cotidianului în proza Lidiei Istrati
Dumitraşcu Violeta
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Манипулятивная природа визуальных медия: от рукотворных образов до генеративных дипфейков
Krivulea Natalia
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema autenticității în repertoriul orchestrei „Folclor”: politici instituționale ale Teleradiodifuziunii Moldovenești, reflecții în presa sovietică din anii 1970-1980
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preservation of folklore traditions in the piano works of Gagauz composers
Mutcoglo Tatiana, Barbaneagra Natalia
Comrat State University
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Colaborarea” instanţelor discursive fundamentale în „literatura personală”
Corniciuc Sabina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației postmoderniste în formarea elevului pragmatic
Petrovschi Nina
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autentic versus non-autentic în predarea – învățarea englezei ca limbă străină
Petriciuc Lilia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra problemei autenticităţii și modei în literatura franceză a secolului al XX-lea
Foghel Ecaterina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri
Branişte Ludmila
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualizarea ne-spusului şi discursivizarea traumei în Jurnal de Franz Kafka
Vrabie Diana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canonical mechanism and time reduction factors in the novel Întunecare by Cezar Petrescu
Prisac Lidia1, Ungureanu Otilia2
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Authenticity in the context of the new cultural paradigm
Dmitric Ecaterina
Moldova State University
International Conference in Applied Ethics and Integrity in Doctoral Conduct and Research
2022. Suceava, România. .
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia postmodernista in contextul predariiinvatarii limbii engleze pentru scopuri specifice: caracteristici si deziderate
Cazac Viorica1, Armaşu-Canţîr Ludmila2
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axioma gindirii poetice damianene
Cuţitaru Natalia
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Authenticity in FLL as a vocabulary booster
Burea Svetlana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura - interfaţă a autoreprezentarilor identitare
Cuţitaru Natalia
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zece ani de la manifestul boierismului
Nicolau Felix
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul ca adevăr şi autenticitate (Infarct de Paul Goma)
Vrabie Diana
Metaliteratură
Nr. 5-6(25) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tensiunile de conştiinţă şi nivelul fonic al versului damianian
Cuţitaru Natalia
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52