IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "library"

Impact of information literacy: the contribution of the university library

Zavtur Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The visibility and the internationalization of USARB through the institutional repository

Afatin Igor, Mihaluţa Lina, Prian Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern library corporate information systems

Jurksaitiene Daiva
Universitatea Lituaniană de Știinţe în Sănătatei
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libraries and librarians in a changing world: threats and opportunities

Anghelescu Hermina
Wayne State University
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc

Lupșan Mihaela Diana
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Культурная жизнь в автономии: тенденции и перспективы

Rogova-Sarî Irina
Главное Управление культуры Гагаузии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (Republica Moldova). Aportul instituţiilor publice la valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil din Basarabia (1918-1940)

Şevciuc Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родом из Чадыр-Лунги: Елена и Юрий Геновы

Cebotari Natalia
Газета «Знамя»
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A sequential dual cleavage of the arylsulfamate linker to provide both sulfamate and phenol derivatives
Fournier Diane, Ciobanu Liviu, Poirier Donald
CHU de Quebec – Research Center (CHUL, T4)
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europeana devine prietenul cultural al elevilor și profesorilor din Republica Moldova

Silivestru (Lupuşor) Diana, Gulco Natalia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbări în relațiile cu utilizatorii și partenerii

Tostogan Aliona
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul personalului de specialitate în activitatea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Cara Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notițe subiective pe marginea unei relicve obiective: albumul unui teatru modern european la Chișinău, patrimoniu al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Hadârcă Petru
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O analiză multiaspectuală a lecturii

Drăgănel Angela
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile personalului de specialitate din cadrul bibliotecii naționale a Republicii Moldova

Cara Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriat ce deschide perspective în evoluția bibliotecii: viziune comună și încredere

Corghenci Ludmila
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 17 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca Națională a Republicii Moldova – parte integrantă a patrimoniului cultural european

Silivestru (Lupuşor) Diana
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 17 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartea și știința de carte în sud-estul Moldovei, ocupat de turci și tătari

Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia de literatură a Astrei
Sitar-Tăut Daniela
Universitatea „Comenius”, Slovacia
Metaliteratură
Nr. 5-6(25) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28