IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(115) pentru cuvîntul-cheie "information technology"
Rolul tehnologiilor informaţionale in modernizarea sistemului educational
Cebotaru Eugenia, Buga Natalia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea sistemelor informaționale in activitatea de succes a organizației
Petrov (Cotun) Cristina, Petrov Alexandru
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MPay - platforma guvernamentală de plăți electronice
Cebotaru Eugenia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет и налогообложение деятельности резидентов информационно-технологических парков
Todorova Liudmila12
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация проекта «Business pentru IT» в Комратском Государственном Университете
Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерактивные методы обучения математике с использованием информационных технологий
Lupașcu Svetlana
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные информационные технологии в процессе обучения математике
Lupașcu Svetlana
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About financial markets data and APIs
Budanaev Ivan
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Искусственный интеллект в образовании и алгоритмы машинного обучения
Popil Ghenadii
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea serviciului public medical în Republica Moldova
Gutium Mircea
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивация – определяющий фактор в обучении гуманитарного профиля
Lupașcu Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business knowledge management: challenges, threats, opportunities
Kramarenko Anna, Kvitka Anton
V.N.Karazin Kharkiv Natsonal University, Kharkiv
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отображение социального капитала в информационных системах бухгалтерского учёта
Gorodiskii Nikolai, Zaharov Dmitrii
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind rolul tehnologiilor informaţionale în gestiunea unităţii economice
Zavtoni Oxana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar din Republica Moldova
Tutunaru Carolina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova
Sârbu Olga, Coreţchi Boris
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивация как фактор повышения интереса к обучению информатике
Lupașcu Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема философского осмысления феномена информационно-технологической среды
Dobrorodnii Danila
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applying knowledge and quality management to IT project management
Costaş Ilie
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 115