IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "support"

Организация и управление развития туризма и сферы услуг

Gherbanovscaia Liudmila
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lp(R)-equivalence of topological spaces and topological modules
Cioban Mitrofan1, Dumbrăveanu Radu2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Alecu Russo Bălţi State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(77) / 2015 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursurile opționale – sprijin pentru copiii cu CES

Standavid Adrian Gheorghe
Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatele transfrontaliere – pilon al progresului socio-economic sustenabil

Borza Mioara
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How does Down syndrome affect families?

Horani Miral-Fatma1, Ştefîrţa Adelina2
1 Department of Supportive Huosung Service-Jerusalim-Israel,
2 Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Making Teamwork Successful

Dubenco Alina, Postovan Teodora, Gogoi Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de consiliere psihologică a familiei în situații speciale de criză

Briceag Silvia1, Pușcă Catalina2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Spitalul Clinic Municipal, Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Education and Economic Needs of the Black  See Region 

Ţvircun Victor
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergency-SonaRes: A system for ultrasound diagnostics support in extreme cases

Gaindric Constantin12, Cojocaru Svetlana1, Popcova Olga1, Secrieru Iulian1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Nr. 143 / 2014 / ISSN 1874-6500
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Features of cultivation of blackberry in the Republic of Moldova

Ciorchina Nina, Cutcovschii-Muştuc Alina, Lozinschii Mariana, Mîrza Alexandru, Trofim Mariana
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antrenarea părinţilor în procesul de dezvoltare a comunicării la copiii cu deficienţe
Belibova Silvia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13