IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "literary language"
Техники за работа с текста в уроците по българска литература в тл «Н. Третяков»
Pîntea Polina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victoria SOLOVEI Dimensiunea diastratică a lexicului în opera lui Dimitrie Cantemir (în baza lucrării „Divanul”)
Solovei Victoria
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Русский Сфинкс: Константин Георгиевич Паустовский
Şulman Marina
Научная библиотека государственного университета им. Алеку Руссо, Бельцы
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die historischen besonderheiten der deutschen dialekte und ihre wechselbeziehung mit der modernen deutschen sprache
Todorici Tatiana
Comrater Staatliche Universität
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Немецкая обиходно-разговорная речь как форма проявления национального языка
Gadzhimuradova Marina
Пятигорский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adevărul ar trebui să învingă totdeauna
Chivu Gheorghe
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evoluția lexicului
Gorceag Svetlana, Stratan Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An essential characteristic of the derivation system from the language ofmetropolitan dosoftei’s texts: the consequence of the spiritual basis of themoldavan scholar
Dragomir Mioara
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 20 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un împătimit cercetător al limbii române literare
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri anacolutice în opera lui Ion Creangă
Roşca Dorin, Stratan Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Negruzzi și Franҫois Rabelais
Taburceanu Polina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații asupra normei fonologice
Gurău Larisa
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depăşirea fenomenelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul sarcinilor didactice pe niveluri
Cozari Ana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea limbii – un imperativ perpetuu
Cozari Ana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normă și limbă literară – interferență și variație
Botnari Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16