IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "self-image"

Experimental research: interpretation and evaluation of the external appearance components meanings

Rusanovschi Valeria
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar –modalitate de formare a imaginii de sine la școlarii din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenta reprezentarii sociale a frumuseţii asupra imaginei de sine

Rusanovschi Valeria
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preșcolaritatea – perioada optimă de formare a imaginii de sine

Florea Ionela -Aura
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia prin asertivitate în triada părinte – copil – pedagog

Moraru Ina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile relaţiilor reciproce ale elevilor la vîrsta adolescentă

Dorfman Livia12
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestări ale autoaprecierii de sine la adolescenţii din familii monoparentale

Negruţa Alina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of Teacher’s Image Shapin

Mardakhaev Lev123
2 Russian State Social University,
3 Moscow State Regional University
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile autoevaluării imaginii personale la adolescente

Racu Iulia, Balan Rodica
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția II. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea imaginii de sine a elevilor din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiză comparativă a manualelor de limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a, în România și Republica Moldova, cu privire la existența unor conținuturi care vizează formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar

Irina Elena-Roxana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica stimei de sine la adolescenți

Popa Rodica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre imaginea de sine a părinților și stilul educațional

Perjan Carolina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă

Pîslari Stela, Darii Mihaela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praxiologia dezvoltării imaginii de sine la adolescenţi

Ciubotaru Zinaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile dezvoltării implicate în integrarea psihosocială a persoanelor cu Sindrom Down în copilărie și adolescență

Rusnac Svetlana, Ghiulnaz Mutalap
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-82. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The prezentation of self in everyday life – impression management strategies within employment interview

Gabatiuc Natalia, Cojocaru Natalia
State University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia dintre autoapreciere şi manifestarea agresivităţii la adolescenţi

Vasilache Dorina, Susanu Mihai Claudiu
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea imaginii de sine la preadolescenți

Pavlenko Lilia, Tonu-Lișan Axenia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-106. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu asupra modului în care curriculumul național din România și Republica Moldova, contribuie la formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar la limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a

Irina Elena-Roxana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38