IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(73) pentru cuvîntul-cheie "integrare europeană"
Dezvoltarea cooperației de consum în contextul integrării în spațiul economic comunitar
Şavga Larisa, Sitnicenco Viorica, Şavga Ghenadie
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța prevenirii și combaterii corupției în contextul integrării europene a Republicii Moldova
Caracuian Victoria
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană
Iaţco Mariana
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стратегии интелектуальной специализации (RIS 3) в контексте формирования и реализации SMART концепции
Emelianov Vladimir, Kozlova Liudmila
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit - retragerea Regatului Unit din UE
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea Europeană văzută în procesualitatea sa
Bărbulescu Iordan Gheorghe
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova
Tătaru Anisia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională
Coreţchi Boris1, Gherman Olimpiu2, Roman Evgheni1
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile străine – motorul esenţial în dezvoltarea economiei României
Buşu DanAlexandru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-46. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperim Europa pentru Republica Moldova
Şargu Nicu Constantin, Cheptine Andrei
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea actului de justiție în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu, Caraman Iurie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza efectelor social-economice pentru Republica Moldova a unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană
Umaneţ Alexandru
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povocările migraţiei la securitatea UE
Daud Tatiana
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administrației publice locale în procesul de integrare Europeană a Republicii Moldova
Muntean Silvia
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integration economique et integration culturelle — un nouveau role au futur processus de l’unification europeenne
Boţa-Moisin Anton-Florin
University of Pitesti
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea politicii fiscale a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Bulgac Corina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra integrării economice europene
Ţâu Nicolae
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of the formation of post-soviet states in the context of globalization processes (using the example of Ukraine)
Zaporozhchenko Alexey
Izmail State University of Humanities
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La vocation européenne de la République de Moldavie
Moraru Victor
Caiete critice
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1220-6350 /ISSNe 2285-5041
Disponibil online 26 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate şi parteneriatului estic
Patraşcu Dorina, Patraşcu Ion
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 73