IBN
  



  













    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "independence"

Responsabilitatea și independența în învățare:bariere și resurse psihosociale

Batog Mariana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind reglementarea neutralităţii politice a funcţionarului public

Mostovei Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drumul spinos spre independența Republicii Moldova

Patras Mihai
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența procurorului

Covali Daniela, Pîntea Andrei
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale

Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept

Certan Cristina, Mihalaş Victoria
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului la înfăptuirea justiției

Covali Mihaela, Puşcaş Victor
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța actelor internaționale în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova

Pușca Marius, Railean Petru
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaraţiile de la Lima şi Mexic şi cel de-al XX-lea congres al instituţiilor supreme de audit
Dobre Cornelia
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Women that have changed the history

Mihai Aurelia
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul social al femeii din cele mai vechi timpuri până în prezent

Mihai Aurelia
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present

Ciochina Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armata transnistreană – element de siguranţă a noului dispozitiv militar rus

Telipan Vitalie
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul Separatismului secolului XXI: aspecte şi abordări doctrinale.

Patraşko Alexandr
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конформность как фактор политической социализации студентов

Rusnac Svetlana, Aculov (Mazur) Boris
Международный Независимый Университет Молдовы
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind conceptul de învâţare autonomă în didactica limbilor moderne

Moldovanu Gheorghe
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea internațională a Republicii Moldova în contextul respectării drepturilor omului

Ejova Cristina, Eșanu Anastasia
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacități comunicativ-organizatorice ale liderului din mediul militar

Mihai Aurelia
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doctrinal approaches to the concept of the ,,rule of law”.

Domenco Irina
"Dunarea de Jos" University of Galati
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Railean Petru
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59