IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(183) pentru cuvîntul-cheie "globalization"

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации

Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele procesului de globalizare şi impactul său asupra sistemul relaţiilor internaţionale

Conacu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova

Busuncian Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема суверенитета небольшого государства в контексте глобализации

Keşelava Vaja
Ilia State University
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea globală ca proiect social la scara planetară și valorile juridice

Baltag Dumitru, Ichim Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глобализация как фактор влияния на финансовую безопасность государства

Autor Nou
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţiile de depăşire a problemei globale în domeniul alimentaţiei pe glob

Robu Tudor
Food and Agriculture Organization (FAO) Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalization and international technology transfer

Robu Tudor
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс государствообразования в современном мире: примеры политической практики
Osipova Svetlana
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităţii organizaţiilor internaţionale regionale în cadrul promovării şi asigurării stabilităţii colective
Baliţchi Tudor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Цифровое неравенство» как феномен ХХI века
Bilousov Alexandr
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificații paradigmatice ale relației globalizare – transformare democratică

Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интернационализация университетского образования в современных условиях

Bulatova Elena1, Zaikovskii Oleg2
1 Мариупольский государственный университет,
2 Николаевский политехнический колледж
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реадаптация человеческих ресурсов Молдовы в условиях глобализации

Guseinov Igor
Академия экономического образования Молдавии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directional career and academic education in the age of globalization
Menin Alon
Necunoscută, Israel
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 183