IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(155) pentru cuvîntul-cheie "globalization"

Globalization and international technology transfer

Palii Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации

Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele procesului de globalizare şi impactul său asupra sistemul relaţiilor internaţionale

Conacu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova

Busuncian Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема суверенитета небольшого государства в контексте глобализации

Keşelava Vaja
Ilia State University
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea globală ca proiect social la scara planetară și valorile juridice

Baltag Dumitru, Ichim Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cadastru și Drept
Vol. 48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глобализация как фактор влияния на финансовую безопасность государства

Autor Nou
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţiile de depăşire a problemei globale în domeniul alimentaţiei pe glob

Robu Tudor
Food and Agriculture Organization (FAO) Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс государствообразования в современном мире: примеры политической практики
Osipova Svetlana
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităţii organizaţiilor internaţionale regionale în cadrul promovării şi asigurării stabilităţii colective
Baliţchi Tudor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Цифровое неравенство» как феномен ХХI века
Bilousov Alexandr
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificații paradigmatice ale relației globalizare – transformare democratică

Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интернационализация университетского образования в современных условиях

Bulatova Elena1, Zaikovskii Oleg2
1 Мариупольский государственный университет,
2 Николаевский политехнический колледж
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directional career and academic education in the age of globalization
Menin Alon
Necunoscută, Israel
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization, regionalization, triadization
Popescu Ion1, Enescu Maria2, Enescu Marian2, Meruţa Alexandrina2
1 Spiru Haret University, Bucharest,
2 Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Aspects Regarding Information Security in Context of the Globalization Process

Safonov Ghenadie, Hlopeanicov Claudia
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 155