IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(112) pentru cuvîntul-cheie "strategy"

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea serviciului public din Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene

Gheorghiţa Tamara
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации

Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года  

Smart Jason Jay1, Bondarenko Natalia2, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cadastru și Drept
Vol. 48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The balanced scorecard approach as a performance management tool: a case study of the downstream sector of the oil industry

Gorgos Alexandru1, Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Oracle Ltd, Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Кировоградский национальный технический университет
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Strategy of the Cyber Security Building

Zghibarta Patricia
Centrul de Informare și Documentare privind NATO in Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions

Duhlicher Olga, Roşcovan Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова
Baranova Elena
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge management strategies for SMEs
Ceptureanu Sebastian, Ceptureanu Eduard
The Bucharest University of Economic Studies
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi ale traficului de fiinţe umane în Republica Moldova
Ioniţă Diana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2, Corcodel Artur34
1 University of European Studies of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
4 Institute of Economy, Finance and Statistics of the ASM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice locale

Autor Nou
Necunoscută, Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European strategies for the integration of natural capital in the process of economic growth

Constantinescu Constantin
The Bucharest University of Economic Studies
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognitive computing system based on distributed knowledge

Sudacevschi Viorica, Munteanu Silvia, Ababii Victor, Braniște Rodica , Borozan Olesea, Alexeeva Victoria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 112