IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(147) pentru cuvîntul-cheie "strategy"

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea serviciului public din Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene

Gheorghiţa Tamara
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации

Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года  

Smart Jason Jay1, Bondarenko Natalia2, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The balanced scorecard approach as a performance management tool: a case study of the downstream sector of the oil industry

Gorgos Alexandru1, Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Oracle Ltd, Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii metacognitive

Gherghişan Mariana
Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Кировоградский национальный технический университет
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комплексный подход к стратегическому управлению ответственной закупкой в системе социально-ориентированного маркетинга

Iuzîc Liudmila
Донецкий национальный университет экономики и торговли
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative development of construction enterprise (on materials LLC “Lubnyzhitlobud 2010”)

Ciaikina Alina
Educational and Research Institute of Finance, Economy and Management, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava, Ukraine
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind economia sustenabilă

Lachi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea investiţională în Republica Moldova prin prizma realizării strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020

Şestacovscaia Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Strategy of the Cyber Security Building

Zghibarta Patricia
Centrul de Informare și Documentare privind NATO in Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions

Duhlicher Olga, Roşcovan Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова
Baranova Elena
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge management strategies for SMEs
Ceptureanu Sebastian, Ceptureanu Eduard
The Bucharest University of Economic Studies
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 147