IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "managementul resurselor umane"

Management performant în întreprinderile cooperatiste din industria ușoara

Rus Ioan
Universitatea din Petroşani
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul managementului resurselor umane în sistemul sănătăţii

Lîsîi Aliona
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova
Lozan Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4