IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "Medicamente"

Formarea prețului la medicamente: factori de influență

Țenti Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-51. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicamentele ce produc reacţii de tip disulfiram

Griţco Nicolae, Topală Corneliu
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicaţia în resuscitarea cardiopulmonară

Gopinath Kalidass
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicațiile acute cu medicamente la copii

Chirnev Igor
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiențe europene în reglementarea cheltuielilor pentru medicamentele opportune pentru Republica Moldova

Țenti Ana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicațiile medicamentoase la copii

Oglindă Doina
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importul paralel de produse farmaceutice – dispersarea cererii şi consecinţe asupra preţurilor

Chiţan Elena, Ghermanschii Liliana
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea algoritmului de calcul a stabilității sortimentului de medicamente

Safta Vladimir, Adauji Stela
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afecțiunile hepatice induse medicamentos

Postoronca Svetlana, Eșanu Loretta, Conareva Lilia, Cazacu Veronica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza produselor vegetale și preparatelor medicamentose aplicate în hipopotasemie

Mazur Ecaterina1, Valica Vladimir12, Uncu Livia21
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea pieței produselor farmaceutice cu conținut de extract de păducel

Evtodienco Vladilena12, Uncu Livia12
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția pieței farmaceutice a Republicii Moldova în perioada anilor 1990-2020

Dogotari Liliana, Chiţan Elena, Peschin Anatolie
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preparate medicamentoase în tratamentul schizofreniei

Vultur Alina, Guranda Diana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte economice în activitatea Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”

Spînu Tatiana, Adauji Stela
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicitatea și promovarea medicamentelor - cerințe legale și consecințe

Movileanu Dimitrița
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele toxico-igienice a intoxicaţiilor suicidale cu medicamente

Tonu Tatiana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viziunea consumatorilor și a farmaciștilor faţă de publicitatea și promovarea medicamentelor

Brumărel Mihail, Adauji Stela, Safta Vladimir, Şchiopu Tatiana
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 4(48) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consecinţele consumului abuziv de medicamente promovate pe site-urile farmaciilor comunitare

Cheptanari-Birta Nicoleta
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 4(48) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrul ştiintific al medicamentului – la 10 ani de activitate

Valica Vladimir, Rusnac Liliana
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35