IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "parametrii"

Utilizarea microcontrolerului în sistemele de comandă cu stabilizatorul de tensiune în comutaţie STEP-DOWN

Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-68. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2