IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "search"
Steam education through and for search missions
Afanas Dorin, Braicov Andrei
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемные вопросы проведения процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества
Pavlova Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale percheziției și ridicării în procesul investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţional şi online în activitatea Oficiului de referinţe al BŞ USARB
Pogrebneac Tatiana
Confluențe Bibliologice
Nr. 2(56) / 2019 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O herói exemplar à procura da sua própria identidade
Milu-Vaidesegan Anca
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про суспільну небезпеку заборонених предметів, які незаконно тримають при собі засуджені до позбавлення волі в Україні
Mahnițka Katerina
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розвиток розшукової діяльності за часів Козацької доби (1648–1765 рр.)
Klimciuk Aleksandr
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деякі питання процесуальної регламентації проведення обшуку у формі спеціальної операції
Frolov Aleksandr
Державний податковий університет України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 29 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Окремі процесуальні аспекти розслідування злочинів, що вчиняються у сфері службової діяльності
Lazareva Daria
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrarea video a percheziției
Rusnac Constantin1, Păun Bogdan Cătălin2
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тактико-криминалистические особенности проведения обыска при расследовании преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений)
Larkin Mihail
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Привлечение к уголовной ответственности судей: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины, Республики Молдова и Румынии
Posvistak Aleksandr
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(330) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 4 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Adaptation Management of Specialists in the Labor Market: Problems, Solutions, Perspectives
Movilă Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale acțiunilor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de grupele criminale organizate
Rusu Vitalie, Jitariuc Vitalie
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea testului de proporționalitate la efectuarea percheziției, ridicării de obiecte și documente
Vizdoagă Domnița
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile tacticii acțiunilor de urmărire penală în cazurile privind infracțiunile informatice
Rusu Vitalie1, Jitariuc Vitalie2
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coraportul dintre reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale ca măsură specială de investigaţie cu alte procedee probatorii
Pilat Sofia
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the tactics of criminal prosecution actions in cases of cybercrime
Rusu Vitalie1, Jitariuc Vitalie2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов лица при проведении обыска: вопросы теории и практики
Levin Vitalii
Харьковский национальный университет внутренних дел
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25