IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "practica judiciară"
Aspecte privind calificarea infracțiunii potrivit alin.2 art. 3521, falsul în declarații și rolul autorității naționale de integritate în depistarea și prevenirea acestora
Ursu Mădălina1, Șapordan Ecaterina1, Ursu Veaceslav2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un alt temei pentru revizuire în procesul civil
Calendari Dumitru
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea specială de invetigații în cadrul documentării infracțiunilor de corupție, riscuri și oportunități
Covalciuc Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova
Capşa Tudor
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-89. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor
Piterschi Eugeniu
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).
Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții constituționale privind exproprierea
Păduraru Olga
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(44) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal conform Codului Penal al României
Ristea Cătălin-Viorel
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația falsă: mijloc de săvârșire a infracțiunilor prevăzute în articolul 238 din Codul penal
Stratan Andrei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea concursului real de infracțiunii
Prisacari Vadim12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile CtEDO: obligativitatea executării lor de către autoritatea judiciară națională
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea infracțiunii unice repetate: cazul faptei de huliganism
Prisacari Vadim12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice
Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un proces civil echitabil prin prisma precedentului judiciar
Sternioală Oleg1, Zarija Marina2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica examinării litigiilor cu privire la regimul de autorizare în transportul rutier de personae
Mihalache Iurie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cu privire la aplicarea în practică a contractelor de locaţiune și arendă
Chibac Gheorghe
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oптимизация производства о пересмотре решений в ревизионном порядке в гражданском процессе в Республики Молдова
Arseni Igor
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42