IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "achiziţii publice"

Problematica profesionalismului în achiziţiile publice din România. Studiu de caz

Şoica Florin Flavius, Mînăscurtă Tatiana, Vîlea Doina
Universitatea din Petroşani
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova

Buga Cristina
Preşedenţia Republicii Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului operatorilor economici la contractele de achiziţii publice în lumina acquis-ului comunitar
Codreanu Alina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu asupra premizelor de pornire a achiziţiilor publice pe plan International

Sîrbu Uliana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării
Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологические аспекты законодательства украины в сфере публичных закупок и acquis Европейского Союза: вопросы соотношения и адаптации

Şevciuk Larisa
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achizițiile publice – de la origini până la accepțiunile moderne în contextul valorificării unor instituții specifice acestui domeniu

Codreanu Alina
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea sistemului de achiziţii publice din Republica Moldova în contextul prevederilor legislative ale UE
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru încălcarea legislație privind achizițiile publice – propunere de lege ferenda

Chihai Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico–practice  privind procesul achiziţiilor publice

Sîrbu Uliana, Gamurar Vitalii
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10