IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "corporate governance"

Quality of bank boards of directors in the Republic of Moldova

Clichici Dorina
Institute for World Economy
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redisigning the internal audit approach for the consolidation of the risk management framework in banks of the Republic of Moldova

Ciobu Stela1, Grozav Ludmila2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Bank of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 and the response of central monetary authorities

Iordachi Victoria1, Timuş Angela1, Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementation of the corporate governance code as a measure of an efficiency increasing process in corporate management

Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 4 / 2017 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 10 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul guvernanţei corporative în procesul inovaţional

Panfil Cristina1, Luchian Ivan2
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effects of corporate governance on the profitability of companies in the field of public water supply services in the Republic of Moldova

Timuş Ana
State University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporate governance – determinant of moldovan banking system stability
Clichici Dorina1, Lupu Iulia2
1 National Institute for Economic Research,
2 Romanian Academy of Science
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corporate governance systems: comparative aspect

Kovalișin Aleksandr
Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after F.G. Academician Burchak of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система корпоративного управления на государственных предприятиях: административно-правовой подход

Koneva Irina
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of internal audit in corporate governance to substantiate the decision

Boghean Florin, Boghean Carmen
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Competitiveness and sustainable development
2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a codurilor de etică a întreprinderilor străine și autohtone

Revenco Ana-Maria
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării

Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2, Băleanu Daniela Nicoleta1
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative

Bârcă Aliona, Lazari Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corporate Governance Role in Attracting Foreign Investments

Japalău Carolina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul și rolul controlului ca funcție a managementului în instituțiile publice din România

Răvdan Gabriela-Alice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza strategică a rolului auditului intern în optimizarea guvernanței corporative

Petreanu Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risc-managementul în procesul gestiunii corporative a activităţii bancare

Postolache (Dogotari) Victoria, Curac Andrei
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17