IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "performance indicators"

Planificarea bugetului de stat

Mocanu Natalia1, Tentiuc Cristina1, Mocanu Alin2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigme moderne de evaluare și măsurare a performanței administrației publice

Furculiţa Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele probleme ale protecției sociale a populației la bătrânețe

Tomceac Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutia performantei companiilor de apa din Republica Moldova

Timuş Ana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența conducerii unei instituții de învățământ

Garştea Ala
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оppоrtunitiеs and pоssibilitiеs оf using сrеdit dеrivativеs in thе banks of the Rеpubliс of Mоldоva
Ciobu Stela, Barbuţa Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balanced scorecard – instrument de eficientizare a procesului de bugetare bazat pe performanță

Mihaila Anastasia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-metodologice privind managementul financiar al corporaţiei

Ciubotaru Maria, Botnari Nadejda
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizarea standardelor de calitate - proces de bază a economicității energiei psihice și fizice

Grimalschi Teodor
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului: necesitate și impact

Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţia contabilităţii de gestiune – sursă fundamentală în analiza performanţei si dezvoltării durabile a entităţilor

Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiții de bază pentru optimizarea costurilor dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

Varaniţa Grigore
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare
Economica
Nr. 4(114) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici asupra procesului de administrare municipală

Varzari Ana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка эффективности кадровой стратегии на предприятия

Mubarakshina R.
Казанский государственный энергетический университет
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выбор и обоснование оптимальных параметров и режимов работы, автоматизированных энергосберегающих технологических систем охлаждения молока

Cuşnir Mihail
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficiile analizei și controlului abaterilor în cadrul bugetelor bazate pe performanță

Ganea Victoria, Mihaila Anastasia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia evaluării eficacităţii realizării programelor cu destinaţie specială pe termen lung

Caprian Iulia, Covali Olga
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomandările metodologice orientate spre evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar

Mulic Andrei, Ulian Ecaterina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunități de finanțare pe piața nebancară din Republica Moldova

Cebotari (Moroi) Tatiana
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicators for evaluation of banking supervision efficiency

Dermengi Daniela
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24