IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "indicators"

Managementul calităţii totale-factor de sporire a performanţelor

Cernavca Olesea
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ экономической эффективности аппарата управления сельскохозяйственной организации

Kurocikina N.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia poziţionării Republicii Moldova în diverse clasamente internaţionale
Sturza Alexei
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări metodice pentru soluționarea limitelor alegerii strategiei operaționale în condiții de incertitudine

Rusu Vasilica
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of the efficiency and efficacy of hospital diagnosis and treatment protocols

Sabou Laurențiu, Cerciu Iulia Stefana, Vintila Cristian, Petrea Cosmin Mihai
The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureş
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic security of Ukraine as reflection of the level of social and economic development
Kharazishvili Yu.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental regulation of trace elements in soils of Moldova
Chiriliuc Vladimir
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificarea calităţii condimentelor vegetale comercializate pe piaţa oraşului Chişinău

Melnic Cristina, Calmâş Valentina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation indicators and intuitive methods used in decision-making theory

Doncean Marilena
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigating sustainable development indicators and practice

Shaker Richard R.
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концепция развития свиноводства Гродненской области

Scvorniuc Daria, Deșco I.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancheta statistică ”unica” – sursă pentru cercetarea statistică privind activitatea de cercetaredezvoltare a IMM-urilor

Popa Valentin12
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качество бытового обслуживания и формирующие его факторы

Smirnova Anastasia, Şavandina I.
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определение эффективности управления земельными ресурсами по упрощенной процедуре

Zosi-kior Nikolai1, Ghermanenko Aleksandr2, Bucinev Maksim3
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компетентностная характеристика современного выпускника учреждения дошкольного образования (через призму действующих программ дошкольного образования)

Demciuk Ekaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatics security assessment in the Republic of Moldova

Bolun Ion, Ciorbă Dumitru, Zgureanu Aureliu, Bulai Rodica, Calin Rostislav, Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mathematical algorithm for assessing the quality of tourism activity

Doncean Gheorghe1, Doncean Marilena2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medical-economic reasonings on the reform in the field of state surveillance of public health

Pantea Valeriu
National Center of Public Health
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activităților umane asupra structurii sistemelor peisagistice din spațiul Basarabiei în anii 1850, 1910

Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Munteanu Valentina
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessing the local environmental performance in western Moldavia (Romania)

Sandu Alexandra12, Bănică Alexandru1
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39