IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(144) pentru cuvîntul-cheie "evidence"
Ilegalitatea actelor de provocare, facilitare sau încurajare a persoanei la comiterea infracțiunii prin prisma reglementărilor naționale și internaționale
Rusu Vitalie
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale audierii participanților la cercetarea judecătorească în dreptul procesual penal comparat
Gherasim Dumitru
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile sesizării organelor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de persoanele juridice
Dumitrescu Florin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current problems of documenting cases of road traffic contraventions
Țîmbalaru Doinița
General Police Inspectorate of MIA of Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of information in case of criminal investigations regarding the illegal practice of entrepreneurial activity
Vozian Dmitrii
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex-officio review of illegally obtained evidence: a detailed analysis conducted by the prosecutor
Leontieva Svetlana
Moldova State University
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы доказывания как способ оптимизации института доказывания в гражданском процессе
Arseni Igor
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul material și/sau imaterial în cazul infracțiunii instituite la art. 310 Cod Penal al Republicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piridoxina: utilizări actuale și perspective noi
Dumitras Mariana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale specifice domeniului discriminării în legislația Republicii Moldova
Bontea Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul operativ: conținut, particularități și caracteristica juridică
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea suficientă a probelor la terminarea urmăririi penale
Stolearenco Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind valorificarea rezultatelor investigațiilor speciale în procesul penal
Glavan Boris
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre activitatea specială de investigație și activitatea de urmărire penală
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigaţii în contextul legislaţiei Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul măsurilor speciale de investigaţii
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale percheziției și ridicării în procesul investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea drepturilor și libertăților persoanei în activitatea specială de investigații
Jitariuc Vitalie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina probei și interpretarea dubiilor în virtutea prevederilor prezumției de nevinovăție
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 144