IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "heavy metals"

Extent of heavy metal contamination of soil and plants near an abandoned copper mine in north western Cyprus

Autor Nou
Ecological Chemistry
2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilitatea unor ioni ai metalelor grele la interfaţa apă – sediment

Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Braşoveanu Valeriu, Moşanu Elena
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определениe токсичных металлов в речных водах

Cazac Tatiana
Институт химии Академии наук Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul conţinutului micro-, macroelementelor şi prezenţa metalelor grele în componenţa polenului

Eremia Nicolae, Eremia Nina, Dabija Tatiana, Dodon I., Sarî Nella
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul metalelor grele în sistemul apa - materii în suspensie din rîul Prut
Postolachi Larisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul metalelor grele în sistemul apa - materii în suspensie din rîul Prut
Postolachi Larisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.

Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.

Brașoveanu (Deomidova) Cristina, Braşoveanu Valeriu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологическое состояние серых оподзоленных почв при применении удобрений органического происхождения в агроценозах Западной Лесостепи Украины

Lopuşneak V.1, Avgustinovici M.2
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea ecologică a unor arii protejate din regiunea centrală a Republicii Moldova

Liogchii Nina12, Begu Adam12, Braşoveanu Valeriu12, Fasola Regina12, Motelica Liliana1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Air Pollution Study in the Republic of Moldova Using Moss Biomonitoring Technique

Zinicovscaia Inga123, Hramco Constantin13, Duliu Octavian-Gheorghe14, Vergel Konstantin1, Culicov Otilia Ana15, Frontaseva Marina1, Duca Gheorghe3
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
4 University of Bucharest,
5 National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA, Bucharest
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Nr. 2(98) / 2017 / ISSN 0007-4861 /ISSNe 1432-0800
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorization of low-cost natural materials in depollution processes of wastewater
Bulgariu Laura1, Creţescu Igor1, Bulgariu Dumitru23, Macoveanu Matei1
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
3 Romanian Academy - Iaşi Branch
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
Ghazaryan Karen, Movsesyan Hasmik, Ghazaryan Naira, Gevorgyan Gor, Grigoryan Karlen
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polluted irrigation waters as a risk factor to public health
Saghatelyan Armen, Sahakyan Lilit, Beliaeva Olga
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental assessment of heavy metals content in soil-plant system
Stasiev Grigore1, Eni Ina2, Leah Tamara3
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geochemistry of atmospheric dust on the territory of the city of Yerevan
Saghatelyan Armen, Sahakyan Lilit, Beliaeva Olga
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of humics-based detoxicants of complex effect
Li S., Koroleva R., Kydralieva C., Jorobekova Sh.
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biotechnology of Metal Removal from Industrial Wastewater: Zinc Case Study

Zinicovscaia Inga12, Duca Gheorghe1, Cepoi Liliana3, Chiriac Tatiana2, Rudi Ludmila3, Mitina Tatiana1, Frontaseva Marina2, Pavlov Sergey2, Gundorina Svetlana2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Clean - Soil, Air, Water
Nr. 1(43) / 2015 / ISSN 1863-0650
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка загрязненности мёда тяжелыми металлами

Mihailova (Neicovcena) Iulia, Kolari Dumitru
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52