IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "studii"
Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)
Caraman Vlad
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-84. Vizualizări-1499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micşorarea numărului de studenţi la instituţiile de învăţămînt superior
Rusu Maxim
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing listening strategies in EFL classes
Moscalciuc Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflectii despre trasaturile social-demografice ale personalitatii infractorului în cazurile de violenta în familie
Ionaşcu Vitalie, Antoci Albert
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu investigativ cu privire la obținerea performanțelor sportive pe perioada studiilor academice
Popovici Ileana Monica, Radu Liliana-Elisabeta
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энциклопедистика как практическая деятельность и объект науки, некоторые ее особенности
Saitov Uildan
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(4) / 2013 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 13 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezavantajele învăţământului tehnologizat
Odagiu Iurie, Rusnac Constantin
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Learning Platform and the Educational Process in Higher Education Institutions
Ciornaia Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Findings on adult education and training in the republic of Moldova based on 2007, 2014, 2020 studies
Posţan Liliana
Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infruențele stresului organizațional asupra sănătății mentale și fizice în activitatea profesională (didactică)
Arsene Igor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-160. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Burlea – portret de creaţie
Mardari Elena
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspiraţiile tinerilor din Republica Moldova şi oportunităţile de dezvoltare profesională
Mironov Svetlana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invățămantul militar din Basarabia in perioada interbelică. Liceul militar „Regele Ferdinand I” din Chișinău
Leşcu Anatol
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere – professor și rector universitar
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la volumul de studii Relațiile Românilor cu Muntele Athos și cu alte Locuri Sfinte (secolele XIV-XX). In honoreum Florin Marinescu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017, editor Petronel Zahariuc, 558 de pagini
Bolduma Viorel
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From the biography of the scientist - Louis Pasteur in the bicentennial year
Vacarciuc Liviu, Griza Ina, Bogatîi Eugen, Minciuc Adriana
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – șanse egale pentru toți
Baciu Georgiana Elisabeta
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse electronice credibile pentru procesul de studii și cercetare
Avasiloaie Rodica
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18