IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "Apărare"

China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului

Tărîţă Orest, Ropot Traian
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respectarea dreptului la apărare a persoanelor bănuite: cadrul normativ intern și jurisprudența CtEDO

Osoianu Tudor
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contradictorialitatea fazei de judecată – garanție a participării active a apărătorului

Şlicari Ion
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele de apărare a drepturilor civile
Prisac Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-66. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind starea politică a sistemului nordic de securitate

Done Cătălin-Gabriel
Universitatea din Napoli „Federico II”
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul individual de acţiuni Republica Moldova-NATO şi rolul acestuia în cadrul reformei sectorului de apărare şi securitate
Jechiu Ion
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele temeiuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat

Badrajan Ion
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компетенция высших органов государственной власти украины в сфере формирования политики обеспечения национальной безопасности и обороны

Melnik Serghei
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization of the moldova’s security system in the framework of the eastern partnership: achievements and problems

Stercul Natalia
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul şi locul armatei naţionale în promovarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova

Bucliş Mihail
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanţiile respectării dreptului la apărare al inculpatului în cazul modificării învinuirii în instanţă în sensul neagravării. Aspecte teoretico-practice

Postică Aureliu
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme și soluții în realizarea dreptului apărătorului de a admnistra proba cu martori

Vîzdoagă Valeria, Ceachir Anatol
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(50) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cetatea Soroca – monument al arhitecturii fortificate

Zubco Lilia
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări procesual penale privind condițiile de detenție a condamnaților și preveniților

Ulianovschi Xenofon
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuzarea în cadrul procesului penal contradictorial
Rusu Lucia
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţiile de cooperare ale Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniile de securitate și apărare

Bucuci Anatolie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele apariţiei organismului militar al Republicii Moldova
Gaiciuc Victor1, Ciobanu Vitalie2
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul corupției asupra securității naționale

Sandu Sanda
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare

Popovici Corneliu, Popovici Angela
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-109. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii

Răileanu Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28