IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(172) pentru cuvîntul-cheie "emotional intelligence"
Defining the interrelation of socio-emotional intelligence as an interchangeable approach leading to inter/intra personal succes
Buzenco Valeria
Harper College, Illinois
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața afectivă și implicațIile sale asupra elevului de vârstă școlară mică
Sanda Olguţa
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные подходы к определению структуры эмоционального интеллекта в контексте педагогической психологии
Svinina E.
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bovarism reflected in the mirror of the ego as a fictional reality. The rise and fall of a model in Gib Mihăescu's novels
Buzea (Bulancea) Eugenia Tatiana
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lewis Carroll’s Alice’s adventures in Wonderland – an inexhaustible source of emotional expression and emotionally (il)literate patterns of manifestation
Pelin Raluca Ștefania
“Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare teoretică a relației dintre inteligența emoțională și factorii de personalitate în adolescență
Plesea Andreea Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare
Karabulut-Babenco Cristina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity blocking factors in people with special needs
Furdui Emilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale în studiul inteligenţei emoţionale
Rusu Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-344. Vizualizări-1550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice
Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile interpretative – autoritative în alfabetizarea emoțională
Oboroceanu Viorica
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de diminuare a stresului profesional – rezilienţa la stres
Latu Lazăr1, Marian Gabriela2
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations regarding the role of emotional intelligence on the development of the adolescent personality
Corcevoi Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi omul artist
Huzum Otilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele mediului de dezvoltare și implicațiile inteligenței emoționale asupra competențelor socioemoționale ale adolescenților
Plesea Andreea Cristina
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea componentelor structurale ale inteligenței emoționale la adolescenți
Losîi Elena
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between psychosocial adaptability and emotional intelligence in adolescence
Paladi Oxana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de diminuare a stresului organizațional prin antrenamentul inteligenței emoționale
Briceag Silvia1, Ursuleac Irina2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influеnțа intеligеnțеi еmоțiоnаlе аsuрrа реrfоrmаnțеlоr în muncă а аngаjаțilоr din роlițiе
Iurchevici Iulia1, Melnic Maria2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 172