IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(214) pentru cuvîntul-cheie "translation"
About one cryptoalgorithm
Şcerbacov Victor1, Moldovyan Nikolay2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-1164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение национальной самобытности как средство национально- культурной идентичности при переводе
Gașimov R.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les euphémismes de la presse quotidienne, un obstacle de traduction dans les cours de français
oglu Ibrahim Ulfet Zakir
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error analysis as a pedagogical tool in the translation course: the french-greek language pair in a university environment
Antoniou Maria
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de receptare/promovare a literaturii și folclorului românesc din Basarabia și regiunea Cernăuți în Ucraina: ultimele 7 decenii
Apetri Dumitru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeliile autenticității în creația lui George Coșbuc
Balţatu Ludmila
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difficulties in Translation of Zoonyms
Rusu Alexandra
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discourse Analysis and Translation
Mihailă Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural mediation strategies and techniques in the romanian versions of the novel the magister and Margareta by Mihail Bulgakov
Druţă Inga
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mircea Eliade şi text literar vs. text cinematografic, dramatic
Scarlat Cristina
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difficulties of translation from Korean to English (and not only)
Sanduleac Veronica
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges in translation of idioms as cultural units
Pînzaru Mihaela
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation as communication across languages and cultures
Peterman Tatiana
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment in translation of official documents
Vîrlan Iuliana
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of creativity in translation of publicist text
Cotorobai Veronica
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi de traducere a prozei lui Ion Druţă în limba rusă
Procopii Liuba
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acatiste publicate în tipografia eparhială de la Chișinău
Condrea Irina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some Problems and Useful Approaches for Russian Translation of Gastronomic Texts
Lozan Dmitrii
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română
Filimon Veaceslav
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 214