IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(44) pentru cuvîntul-cheie "pollution"

The ecologic rehabilitation of polluted lands by the mine "Lesu Ursului" from Suceava county

Chiorescu Esmeralda1, Filipov Feodor1, Cojocaru Olesea2, Bădeanu Marinela1
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 State Agrarian University of Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei

Boşcaneanu Marcel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu

Boşcaneanu Marcel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul material al infracțiunii de poluarea apei în contextul considerării caracterului formal

Boșcaneanu Mihai
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of soil pollution with copper on content of Cu, Mn and Fe, nitrate reductase and peroxidase activity in soybean and sugar beet plants

Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The anthropogenic pressure on the diversity of species of the family Amaryllidaceae

Ghereg (Josu) Melania, Ciorchina Nina
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecologia și cultura ecologică

Tarhon Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges at the EU level in the context of the environment degradation

Mitriţa Marcela, Georgescu Raluca, Buzoianu Ovidiu
The Bucharest University of Economic Studies
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii cu privire la apele subterane din municipiul Chişinău

Chirică Lazăr, Coadă Dumitru
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord

Capcelea Victor
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the research results regarding fertilizers used in the Republic of Moldova
Leah Tamara1, Povar Igor2, Lupaşcu Tudor2, Andrieş Serafim1, Filipciuc Vladimir1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercury-contaminated fish and essential fatty acids:Problems and solutions
Cropotova Janna, Popel Svetlana
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of climate changes on water resources in Moldova
Ivanov Violeta
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net-zero energy building

Apostol Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green development of small and medium enterprises of Ukraine: the eu experience

Pimonenko Tetyana, Lyulyov Oleksii, Us Yana
Sumy State University
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omul și degradarea mediului natural. Efecte distructive

Burlacu Sorin, Alpopi Cristina, Popescu Maria Loredana
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка загрязненности мёда тяжелыми металлами

Mihailova (Neicovcena) Iulia, Autor Nou
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

Tureţchi Sergiu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

Tureţchi Sergiu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44