IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "early childhood"
Proverbele și zicătorile – modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere
Buzenco Aurelia
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odontogenic abscesses in the maxillo-facial area in children from less than 3 years of age: a clinical study on 20 cases in Bulgaria
Pechalova Petya, Zheleva A., Pavlov N.
Curierul Medical
Nr. 6(324) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elațiile părinți – copii (vârsta școlară mică) secolul XXI
Buga Estera
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parental involvement in early childhood education in Indonesia
Palupi Listyati Setyo
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi în dezvoltarea comunicarării sociale la varsta fragedă
Moraru Ina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Values in children's literature as a tool for early childhood values education. Comparative research between the Jewish (secular and religious) and the Arab Sectors in Israel
Abuo Afash Hoda
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dance curriculum design for early childhood in a religious community
Zichrony Sari-Katz1, Guţu Zoia2
2 Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values
Zichrony Sari-Katz
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of dance as a condition for fostering social, traditional and cultural skills among early childhood
Katz-Zichrony Sari
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-71. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilărie timpurie şi adolescenţă fenomene demografice şi indicatori ai stării de sănătate
Eţco Constantin, Ferdohleb Alina
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(40) / 2011 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10